Záruční podmínky


1. Délka záruky

Zákazník je srozuměn s tím, že zboží se zárukou kratší než 24 měsíců je použité. Na veškeré použité zboží je poskytována záruka 12 měsíců s možností prodloužení záruky na 24 měsíců za příplatek. Touto zárukou není dotčena odpovědnost za vady, na kterou se vztahuje u všech našich produktů doba 12 měsíců dle zákona. Záruka se nevztahuje na baterie notebooků a na spotřební materiál (toner, tiskový válec, opotřebení podávacích kol atd.) u tiskáren. Zboží nemusí obsahovat ovladače či návod. Drobné vady na vzhledu (prasklinky, oděrky, vybledlé barvy...) nelze vzhledem k charakteru zboží reklamovat. Notebooky mohou obsahovat cizojazyčnou klávesnici, v tomto případě jsou automaticky a zdarma dodány přelepky s diakritikou. Délka záruky u nových výrobků je 24 měsíců. 


2. Uplatnění záruky

Kupující je povinen doručit reklamovanou věc na své náklady a riziko na adresu reklamačního oddělení (uvedena v záručním listu). Je třeba informovat se dopředu u prodávajícího, zda se adresa nezměnila. K zásilce musí být přiložena kopie faktury a co nejpřesnější popis závady. Zboží musí být řádně zabaleno a zajištěno proti poškození během přepravy. Součástí musí být také veškeré příslušenství, které bylo společně s reklamovanou věcí při nákupu dodáno (CD nosiče, kabely, dokumentace...). Zboží zaslané na náklady prodávajícího či na dobírku nebude přijato. Při chybném nebo neúplném popisu závady, taktéž v případě, že věc nebude vykazovat popsanou závadu, resp. se na závadu záruka nevztahuje, může být naúčtován kupujícímu poplatek ve výši 99 Kč (výše dopravy nazpět k zákazníkovi).


3. Způsob řešení záruky

Prodávající si vyhrazuje právo zajistit opravu resp. výměnu zboží prostřednictvím pověřené servisní organizace. V případě výměny bude kupujícímu zaslán výrobek stejných či lepších parametrů. Dle vlastního uvážení může prodávající vyřešit reklamaci vrácením zaplacené částky. Prodávající se zavazuje, že reklamaci vyřeší co nejrychleji, nejpozději však do 30ti dnů. Vyreklamovaná věc bude zaslána kupujícímu zpět na náklady prodávajícího.


4. Zánik na uplatnění záruky

Záruka se nevztahuje:

- na vady vzniklé při poškození, zejména mechanickém, které bylo způsobeno nevhodnou manipulací nebo nešetrným či neodborným zacházením

- na vady vzniklé při dopravě a vinou špatného skladování

- na zboží, u něhož byly porušeny ochranné nálepky, pečeti, nálepky se sériovým číslem a podobně

- na vady vzniklé připojením zařízení na elektrickou síť, která neodpovídá platné státní normě

- na vady vzniklé nedostatečným zabezpečením zařízení proti vlivům okolního prostředí (otřesy, prach, vlhkost, elektrostatické a elektromagnetické pole, teplota atd.)

- na vady vzniklé vinou nevhodného spotřebního materiálu, nebo při překročení jeho životnosti

- použitím nesprávného (nelegálního) programového vybavení (škody způsobené počítačovými viry)

- v případě neodborného servisního zásahu jinou, než prodávajícím pověřenou osobou

- na vady vzniklé živelnou pohromou


Rada na závěr: pokud zjistíte, že výrobek má závadu, před jeho zasláním na reklamaci nám popište problém na náš e-mail, či nám zavolejte. Často se stává, že závada se dá velmi snadno pomocí naší rady odstranit.